Dicsőítés & Imádat

dics

A dicsőítés egy erődemonstráció. Akárhányszor Jézus Nevét kiénekeljük, emlékeztetjük az ördögöt, hogy vesztett a Golgotán. “Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban.” Kolossé 2:15 Az egész szellemvilág tudja, hogy Jézus kapta a legnagyobb Nevet: Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly Nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus Nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.”
Ezt tesszük amikor Jézust felmagasztaljuk énekeinkkel, hangszereinkkel. Nem csak egy vallásos szokás kell hogy legyen. Ez egy demonstráció. A dicsőítés művészet. A dicsőítés szent dolog. A “szent” azt jelenti, hogy Isten számára különválasztott.
Fontos, hogy az ajándékunkat, amit kaptunk Istentől csiszoljuk, kamatoztassuk. Ha nincs ajándékod a dicsőítésre, Isten nem fogja számon kérni tőled, hogy énekelsz, hogy zenélsz. Viszont azt amire elhívott, igen. Azt szoktuk mondani, hogy: “csak a szív számít, nem a hangod”. Igen ez így igaz, ha nem a dicsőítés az ajándékod. Viszont ha a dicsőítés, akkor hajrá… 🙂 nem csak a szíved számít, hanem az is, hogy mennyire fejleszted magad zeneileg… ne adj Istennek félszemű bárányt, soványat áldozatul, ha a legjavát is tudod adni. Amennyire Isten maximalista a szeretetben, teremtésben, a megváltásban, mindenben, nagyon fontos, hogy az elhívásodban is maximalista legyél, bármi is legyen az! 🙂
Szilvás Péter dicsőítésvezető
Egy kis izelitő:
Szabadtéri dicsőités Szalontán a parkban
Lelkem áldd az Urat
Bárka Kids dicsi

 

Vélemény, hozzászólás?