Isten jön…

“Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!”

Ézsaiás 35:3-4.

 

 

Isten kárpótol Téged…

“Kipótolom az elmaradt termést, amelyet a sáska raja felemésztett, a meddő éveket, amelyeket elpusztított rátok küldött nagy seregem! Bőven ehettek, megelégedtek, dicséritek Istenetek, az Örökkévaló nevét, mert csodálatosan bánt veletek!” 

Jóel 2:25-26. EFO

Légy készen!

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az Embernek Fia.”

Máté 24:42-44.

Idei mottónk:

Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!

Kolossé 4 :17